Bilder från julbaket på Arbis 2008

Ordförande

Jukka Karhunen           jukka.o.karhunen@gmail.com         +35844 081 2505

 

Sekreterare